Divider

Sinds 2010 zijn onze Europese activiteiten enorm uitgebreid. We bieden nu polissen aan voor professionals in de (alternatieve) gezondheidszorg, schoonheidsspecialisten en liefdadigheidsinstellingen en hun zakelijke belangen in Nederland, Spanje, Griekenland, Cyprus en Malta. Om ons verder te kunnen uitbreiden, hebben we in 2014 een nieuw kantoor geopend in Nederland, waar wij zeer verheugd over zijn.

Onze polis voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor individuelen biedt een van de meest uitgebreide bewoordingen die verkrijgbaar zijn, tegen scherpe premies. Vele beroepsverenigingen en organisaties maken gebruik van onze diensten, waardoor zij een verzekering kunnen aanbieden aan hun leden en relaties. Voor eigenaren van een eigen bedrijf hebben wij een aantal extra producten om ook gebouwen, inboedel en voorraad te dekken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen (info@balensverzekeringen.nl).

Kernpunten van de polisvoorwaarden voor individuele therapeuten

Als een (alternatieve) gezondheidsprofessional kunt u wettelijk aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade aan iemands huis, verwonding of ander letsel of financieel verlies dat veroorzaakt zou zijn bij klanten of patiënten of andere partijen. De polis van Balens dekt deze situaties en wij bieden juridische bijstand en schadevergoeding voor het bovenstaande, evenals dekking voor andere risico's.

Wat dekt de polis?


Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is breed gedefinieerd en blijft niet beperkt tot alleen behandeling.

·       Beroepsaansprakelijkheid, fouten en omissies.

·       Bedrijfsaansprakelijkheid = lichamelijk letsel, aan enige persoon, of zaakschade.

·       Productaansprakelijkheid = lichamelijk letsel aan enige persoon en/of zaakschade, voortkomend uit de verkoop of levering van geneesmiddelen. Omvat aansprakelijkheid voor letsel veroorzaakt door producten. Onbeperkte verkoop van producten aan uw cliënten en tot maximaal € 30.000 aan personen die geen cliënt zijn.

·       Aansprakelijkheidslimiet van € 500.000, € 1.000.000* of € 2.000.000*.

·       Kosten voor juridische bijstand en onkosten zijn opgenomen als aanvulling op de limiet van de schadevergoeding.

·       Onbeperkt beoefenen van het beroep in het buitenland overal ter wereld, met uitzondering van de VS en Canada.

·      Meer dan 4,000 verschillende therapieën, behandelingen en/of activiteiten kunnen worden verzekerd, van non-invasieve tot meer invasieve soorten, evenals werk en advies dat niet gerelateerd is aan behandeling.

·       Omvat dekking voor lesgeven, op voorwaarde dat u geen kwalificatiecertificaat uitgeeft.

·      Retro-actieve dekking voor eerder uitgevoerde werkzaamheden.

·      Uitloopdekking is automatisch opgenomen - het is niet nodig om uw polis te laten doorlopen nadat u uw beroepsuitoefening stopt. Deze dekt ook later ontdekte claims.

 ·     En nog veel meer - neemt u contact met ons op voor meer informatie

 
*Met uitzondering van Cyprus & Griekenland - aansprakelijkheidslimiet van €500,000